Δαχτυλίδι μονόπετρο με πλανές πέτρες Κ18 σε λευκό και ρόζ χρυσό της μεγάλης εταιρείας/εργαστηρίου  SERAFIM DIAMONDS. Πέτρες - Διαμάντια με κοπη ΜΠΡΙΓΙΑΝ Κοπή - πολύ καλή Μέγεθος πέτρας - 0.44ct - πλαινές 0.09ct Καθαρότητα  - VS [πολύ καλή] Δυνατότητα επιλογή πέτρας από 0.39ct  εώς 0.69ct - καθώς επίσης και άλλης ποιότητας πέτρας.
2 900,00 € 2 300,00 €
Δαχτυλίδι μονόπετρο με πλαινές πέτρες, δίχρωμο λευκό και ρόζ χρυσό Κ18 [με δυνατότητα επιλογής αλλου χρώματος] της μεγάλης εταιρειας/εργαστηρίου SERAFIM DIAMONDS. Πέτρα - Διαμάντι με κοπή ΜΠΡΙΓΙΑΝ Κοπή - πολύ καλή Μέγεθος πέτρας - 0.42ct .. πλαινά μπριγιάν 0.12ct Καθαρότητα - VS [πολύ καλή] Μέ δυνατότητα πέτρας από 0.42ct εώς 0.92ct - καθώς επίσης και άλλη ποιότητα πέτρας
2 900,00 € 2 300,00 €
Δαχτυλίδι μονόπετρο , δίχρωμο λευκό και ροζ χρυσό Κ18 - με δυνατότητα παραγγελίας άλλο χρώμα της μεγάλης εταιρείας/εργαστηρίου SERAFIM DIAMONDS. Πέτρα - Διαμάντι με κοπη ΜΠΡΙΓΙΑΝ. Κοπή - πολύ καλή Μέγεθος πέτρας - 0.51ct Καθαρότητα - VS [πολύ καλή] Δυνατότητα επιλογή πέτρας από 0.36 ct εώς 0.56ct - καθώς επίσης και άλλη ποιότητα πέτρας
4 300,00 € 3 400,00 €
Δαχτυλίδι μονόπετρο σε δίχρωμο χρυσό [με δυνατότητα επιλογής χρώματος] της μεγάλης εταιρείας/εργαστηρίου SERAFIM DIAMONDS. Πέτρα - Διαμάντι με κοπή ΜΠΡΙΓΙΑΝ Κοπή - πολύ καλή Μέγεθος πέτρας 0.30ct Καθαρότητα  - VS [πολύ καλή] Δυνατότητα επιλογή πέτρας από 0.15ct εώς 0.40ct - καθώς επίσης και άλλη ποιότητα πέτρας.
1 850,00 € 1 480,00 €
Δαχτυλίδι μονόπετρο σε δίχρωμο χρυσό - λευκό και ρόζ χρυσό Κ18 της μεγάλης εταιρείας /εργαστηρίου SERAFIM DIAMONDS. Πέτρα - Διαμάντι με κοπή ΜΠΡΙΓΙΑΝ Κοπή - πολύ καλή Μέγεθος πέτρας - 0.35ct Καθαρότητα  - VS [πολύ καλή]. Δυνατότητα να μπει πέτρα από 0.20ct εώς 0.45ct καθώς επίσης και άλλη ποιότητα πέτρας.
2 550,00 € 2 000,00 €
Δαχτυλίδι μονόπετρο σε λευκό χρυσό Κ18 [με δυνατότητα άλλο χρώμα] της μεγάλης εταιρείας/εργαστηρίου SERAFIM DIAMONDS. Πέτρα - Διαμάντι με κοπή ΜΠΡΙΓΙΑΝ. Κοπή - πολύ καλή Μέγεθος πέτρας - 0.07ct Καθαρότητα - VS [πολύ καλή] Δυνατότητα να μπεί πέτρα  από 0.07ct εώς 0.80ct - καθώς επίσης και άλλη ποιότητα πέτρας.
380,00 € 290,00 €
Δαχτυλίδι μονόπετρο - σε λευκό χρυσό Κ18 -της μεγάλης εταιρείας/εργαστηρίου SERAFIM DIAMONDS. Πέτρα - Διαμάντι με κοπή ΜΠΡΙΓΙΑΝ Κοπή - πολύ καλή Καθαρότητα - VS [πολύ καλή] Μέγεθος πέτρας - 0.09ct
620,00 € 480,00 €
Δαχτυλίδι μονόπετρο σε λευκό χρυσό με ρόζ χρυσό Κ18 [με δυνατότητα παραγγελίαςν άλλο χρώμα] της μεγάλης εταιρείας/εργαστηρίου SERAFIM DIAMONDS. Πέτρα - Διαμάντι με κοπή ΜΠΡΙΓΙΑΝ Κοπή - πολύ καλή Μέγεθος πέτρας - 0.09ct Καθαρότητα - VS [πολύ καλή] Μέ δυνατότητα να μπεί πέτρα από 0.09ct εώς 0.45ct
580,00 € 450,00 €
Δαχτυλίδι μονόπετρο σε λευκό χρυσό Κ18 της μεγάλης εταιρείας/εργαστηρίου SERFAFIM DIAMONDS. Πέτρα - Διαμάντι με κοπή ΜΠΡΙΓΙΑΝ. Μέγεθος πέτρας - 0.09ct Κοπή - πολύ καλή Καθαρότητα - VS [πολύ καλή] Υπάρχει δυνατότητα να μπεί πέτρα 0.09ct εώς 1.00 ct - καθώς επίσης και άλλη ποιότητα πέτρας.
750,00 € 550,00 €
Δαχτυλίδι μονόπετρο σε λευκό χρυσό και ρόζ χρυσό [με δυνατότητα παραγγελίας αλλο χρώμα] της μεγάλης εταιρείας/εργαστηρίου SERAFIM DIAMONDS. Πέτρα - Διαμάντι με κοπή ΜΠΡΙΓΙΑΝ Κοπή - πολύ καλή Μέγεθος πέτρας - 0.25ct Καθαρότητα  - VS [πολύ καλή] Μέ δυνατότητα πέτρας από 0.25 ct εώς 0.40ct - καθώς επίσης και άλλη ποιότητα πέτρας
1 550,00 € 1 250,00 €
Δαχτυλίδι μονόπετρο σε λευκό χρυσό [με δυνατότητα παραγγελίας άλλο χρώμα ] Κ18] της μεγάλης εταιρείας/εργαστηρίου SERAFIM DIAMONDS. Πέτρα Διαμάντι με κοπή ΜΠΡΙΓΙΑΝ Κοπή  - πολύ καλή Μέγεθος πέτρας - 0.20ct Καθαρότητα - VS [πολύ καλή] Μέ δυνατότητα να μπεί πέτρα από 0.20ct εώς 0.35ct - καθώς επίσης και άλλη ποιότητα πέτρας
1 150,00 € 870,00 €
Δαχτυλίδι μονόπετρο δίχρωμο λευκό και ροζ χρυσό Κ18 [με δυνατότητα παραγγελίας αλλο χρώμα] της μεγάλης εταιρείας/εργαστηρίου SERAFIM DIAMONDS. Πέτρα Διαμάντι με κοπή ΜΠΡΙΓΙΑΝ Κοπή - πολύ καλή Μέγεθος πέτρας - 0.25ct Καθαρότητα - VS [πολύ καλή] Μέ δυνατότητα να μπεί πέτρα από 0.25ct εώς 0.45ct - καθώς επίσης και άλλη ποιότητα πέτρας.
1 650,00 € 1 300,00 €
Δαχτυλίδι μονόπετρο με πλαινές πέτρες σε δίχρωμο χρυσό - λευκό και ρόζ Κ18 της μεγάλης εταιρείας/εργαστηρίου SERAFIM DIAMONDS. Πέτρα  - Διαμάντι με κοπή ΜΠΡΙΓΙΑΝ Κοπή - Πολύ καλή Μέγεθος πέτρας - 0.35ct + 0.04ct οι πλαϊνές Καθαρότητα - VS [Πολύ καλή] Μέ δυνατότητα να μπεί πέτρα από 0.35ct εώς 0.55ct, καθώς επίσης και άλλη ποιότητα πέτρας.
2 600,00 € 2 100,00 €
Δαχτυλίδι μονόπετρο σε λευκό χρυσό [ή χρώμα της επιλογής σας ] Κ18 της μεγάλης εταιρείας/εργαστηρίου SERAFIM DIAMONDS. Πέτρα - Διαμάντι με κοπή ΜΠΡΙΓΙΑΝ Κοπή - πολύ καλή Μέγεθος πέτρας - 0.15 ct Καθαρότητα - VS [πολύ καλή] Μέ δυνατότητα να μπεί πέτρα από 0.09ct εώς 0.35ct - καθώς επίσης και άλλη ποιότητα πέτρας.
1 500,00 € 1 200,00 €
Δαχτυλίδι μονόπετρο - λευκό χρυσό με φυλλαράκι από ρόζ χρυσό Κ18 της μεγάλης εταιρείας/εργαστηρίου SERAFIM DIAMONDS Πέτρα - Διαμάντι με κοπή ΜΠΡΙΓΙΑΝ Κοπή - πολύ καλή Μέγεθος πέτρας - 0.16ct Καθαρότητα - VS [πολύ καλή] Εχουμε την δυνατότητα να βάλουμε από 0.15ct εώς 0.35ct καθώς επίσης και άλλη ποιότητα πέτρας.
1 200,00 € 900,00 €
Δαχτυλίδι μονόπετρο σε δίχρωμο χρυσό [λευκό με ρόζ χρυσό] Κ18 της μεγάλης εταιρείας/εργαστηρίου SERAFIM DIAMONDS Πέτρα - Διαμάντι με κοπή ΜΠΡΙΓΙΑΝ Κοπή - πολύ καλή Μέγεθος πέτρας - 0.20 ct Καθαρότητα - VS [πολύ καλή] Εχουμε την δυνατότητα να βάλουμε από 0.20 ct εώς 0.30ct καθώς επίσης και άλλη ποιότητα πέτρας
1 600,00 € 1 200,00 €
Δαχτυλίδι μονόπετρο σε λευκό χρυσό Κ18 της μεγάλης εταιρείας/εργαστηρίου  SERAFIM DIAMONDS Πέτρα - Διαμάντι με κοπή ΜΠΡΙΓΙΑΝ Κοπή - πολύ καλή Μέγεθος πέτρας - 0.20ct Kαθαρότητα  - VS [πολύ καλή] Eχουμε  την δυνατότητα να βάλουμε απο 0.15 ct εώς 0.25 ct καθώς επίσης και άλλη ποιότητα πέτρας
1 300,00 € 975,00 €
Προβάλλονται 1 - 17 από 17 αντικείμενα

 

Δωρεάν μεταφορικά

για αγορές άνω των 60 ευρώ για όλη την Ελλάδα...

  

 Δωρεάν συσκευασία δώρου

με κάθε αγορά